Bacalah Sayang

BACALAH SAYANG (BUKU TEKS)

SIRI BACALAH SAYANG TEKS diterbitkan khusus untuk meningkatkan kebolehan dan penguasaan kanak-kanak membaca dan menulis pada peringkat awal.

Buku ini memberi penekanan terhadap kaedah:-
• Sebutkan suku kata terbuka yang tersusun dan ringkas.
• Ilustrasi berwarna-warni yang sesuai dengan suku kata.
• Pembacaan ayat-ayat ringkas dan mudah.
• Latihan untuk menguji minda kanak-kanak.

  

  RM49.80 Seset

  Buku KA   ISBN 978-983-3859-56-6  RM 6.90
  Buku KB   ISBN 978-983-3859-57-3  RM 6.90
  Buku K1 1A   ISBN 978-983-3859-58-0  RM 8.90
  Buku K1 1B   ISBN 978-983-3859-59-7  RM 8.90
  Buku K2 2A   ISBN 978-983-3859-60-3  RM 8.90
  Buku K2 2B   ISBN 978-983-3859-61-0  RM 8.90

BACALAH SAYANG (BUKU AKTIVITI)

SIRI BACALAH SAYANG AKTIVITI merangkumkan konsep-konsep aktiviti dan latihan untuk menguji minda serta meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritikal dikalangan kanak-kanak dan latihan yang berperingkat-peringkat dan memberi penekanan terhadap kaedah:

Sebutkan suku kata terbuka yang tersusun dan ringkas.
Ilustrasi berwarna-warni yang sesuai dengan suku kata.
Pembacaan ayat-ayat ringka dan mudah.
Latihan untuk menguji minda kanak-kanak.RM38.60 Seset

  Buku KA   ISBN 978-983-3859-62-7  RM 5.50
  Buku KB   ISBN 978-983-3859-63-4  RM 5.50
  Buku K1 1A   ISBN 978-983-3859-64-1  RM 6.90
  Buku K1 1B   ISBN 978-983-3859-65-8  RM 6.90
  Buku K2 2A   ISBN 978-983-3859-66-5  RM 6.90
  Buku K2 2B   ISBN 978-983-3859-67-2  RM 6.90